Tehtud tööd

Alates 2004. aastast osutame tõlketeenuseid Euroopa Liidu institutsioonidele.

Euroopa Komisjoni lepingulise partnerina tõlgime inglise ja saksa keelest eesti keelde Euroopa Liidu tegevust reguleerivaid eri liiki dokumente – määruseid, direktiive, teatisi, aruandeid jm. Euroopa Komisjoni tellimusel tehtud tõlgete kogumaht ulatub nüüdseks ligikaudu 50 000 leheküljeni.

Euroopa Kohtu lepingulise partnerina tõlgime inglise ja saksa keelest eesti keelde Euroopa Liidu liikmesriikide kohtute eelotsusetaotlusi ja Euroopa Kohtu kohtujuristide ettepanekuid. Euroopa Kohtu tellimusel tehtud tõlgete kogumaht on praeguseks ligikaudu 20 000 lehekülge.

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse lepingulise partnerina tõlgime Euroopa Liidu eri asutuste, ametite ja agentuuride (Euroopa Toiduohutusamet, Euroopa Lennundusohutusamet, Euroopa Kemikaalide Amet, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus, Euroopa Politseiamet jt) dokumente.

Aastatepikkuse tööga oleme omandanud kogemusi väga paljudes valdkondades. Äramärkimist väärivad eelkõige

 • ·         konkurentsiõigus,
 • ·         riigiabi,
 • ·         keskkonnaõigus,
 • ·         maksuõigus,
 • ·         põllumajandus,
 • ·         rahandus,
 • ·         tehnika,
 • ·         statistika.

Peale selle oleme nii Eesti kui ka välismaiste äriühingute ja Eesti riigiasutuste tellimusel tõlkinud eesti keelest inglise ja saksa keelde ning inglise ja saksa keelest eesti keelde hulgaliselt õigus-, majandus- ja tehnikaalaseid dokumente, eelkõige

 • ·         lepinguid,
 • ·         majandusaasta aruandeid,
 • ·         kvaliteedikäsiraamatuid,
 • ·         riigihangetes osalemise pakkumusi.

Meie klientide hulka kuuluvad Eesti Vabariigi Majandusministeerium, AS IMG Konsultant, Salva Kindlustuse AS, AS Norma jt.

Eraldi haruna pakume tehnikatekstide tõlget. Alates 2001. aastast teeme koostööd äriühinguga Robert Bosch OÜ, kelle tellimusel tõlgime saksa keelest eesti keelde elektriliste tööriistade kasutusjuhendeid, katalooge jms. Osutame tõlketeenuseid ka tuntud kaubamärkide Siemens, Festool ja Hilti kodumasinate ja elektriliste tööriistade tootjatele.