Meie töötajad

Tõlkimine eeldab erakordset täpsust, olles samas loomingulist mõtlemist nõudev suhtlemine eri keelte vahel. Meie büroo asjatundlikud ja kogenud tõlkijad ühendavad need kaks esmapilgul vastandlikku omadust.

Tõlkijate ja toimetajate põhituumiku moodustavad:

Monika Metsniit
Discripta OÜ asutajaliige
saksa keele tõlkija ja toimetaja
lõpetanud Berliini Humboldti Ülikooli diplomeeritud võõrkeeleõpetajana

Anu Aibel-Jürgenson
saksa keele tõlkija ja toimetaja
lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna, tõlkemagister

Margit Maksing
saksa keele tõlkija
lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli filoloogiateaduskonna

Virve Tamm
saksa keele tõlkija
lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna

Imbi Kuusik
inglise keele tõlkija
lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna, tõlkemagister

Siiri Ollerma
inglise keele tõlkija ja toimetaja
lõpetanud Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna

Merike Koppel
eesti keele toimetaja
lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli filoloogiateaduskonna, magister

Kristi Sööt
inglise keele tõlkija
õpingud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonnas

Jaana Luik
büroojuhataja, tõlkekorraldaja
psühholoogiaõpingud Tallinna Ülikoolis