Muutuvas maailmas on killuke püsivust väärtus. Meie püsime tõlkemaastikul aastast 1992.

Tõlkimine – ühenduse loomine eri keelte ja kultuuride vahel